O nas

Przestrzegamy zasad poufności danych, jak również przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wszystkie prace księgowe, płacowe i kadrowe prowadzimy komputerowo.

Państwa dane są w pełni bezpieczne, dzięki zabezpieczeniom systemowym i regularnej archiwizacji danych. Pracujemy na serwisowanych sprzętach, a posiadane przez nas oprogramowanie jest w pełni legalne.

Nie stosujemy sztywnego cennika. W oparciu o nasze doświadczenie w rachunkowości i bieżące rozmowy z klientem, ustalamy optymalną formę współpracy.

Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług.

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.

Mobilnie

Możliwość kontaktów i przesyłania dokumentów mailowo

Bezpiecznie

Legalne oprogramowanie, ochrona antywirusowa, regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa, wdrożone procedury zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wygodnie

Kompleksowo i profesjonalnie w jednym miejscu, elastycznie dla klienta

Ubezpieczenie

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

SKwP

Członek Zwyczajny w Stowarzyszenie Księgowych w Polsce