Usługi BHP

– szkolenia BHP (posiadam przygotowanie pedagogiczne),

sporządzanie oceny ryzyka zawodowego,

– sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

– audyt wewnętrzny w firmie,

– sporządzenie innych dokumentacji wymagane przepisami BHP,

– inne.