Usługi kadrowo-płacowe

– obsługa kadr i płac,

– prowadzenie akt osobowych,

– miesięczne i roczne rozliczenia z ZUS i US.