Usługi księgowe

– prowadzenie ewidencji w formie ksiąg rachunkowych,

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

– prowadzenie ewidencji przychodów,

– prowadzenie rejestrów VAT,

– przygotowywania deklaracji i sprawozdań na potrzeby: US, GUS,

– rozliczenia roczne,

– jednorazowe konsultacje księgowe,

– rejestracja przedsiębiorstwa i pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania,

– sporządzanie biznesplanów i wniosków kredytowych,

– sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, o odpadach.