Usługi wspomagające dla rolnictwa

– inne rozliczenia i dokumentacje typowo rolnicze,

– pobieranie i badania prób glebowych,

– pomiary pól, mapy i inne gps,

– pomoc w tworzeniu uproszczonego planu nawozowego.